Wereld

De pas overleden Peter Kooijmans was een uniek bewindsman. Niet zozeer als minister van Buitenlandse Zaken (derde kabinet-Lubbers 1993-1994), maar vooral omdat hij de enige staatssecretaris van Ontwapeningsaangelegenheden was die Nederland ooit heeft gekend. Dat was tussen 1973 en 1977 in het kabinet-Den Uyl, midden in de wapenwedloop van de Koude Oorlog. De Amerikaanse regering was doodsbenauwd voor de progressieve (rood-confessionele) coalitie. De buitenlanddriehoek was in handen van drie socialistische ministers (Van der Stoel, Vredeling en Pronk). Uit telexberichten van de Amerikaanse ambassade aan het State Department in die jaren blijkt grote argwaan jegens de koers van de PvdA, die gegijzeld was door de radikalinski’s van Nieuw Links. En dan kwam daar nog de extreem-linkse invloed bij van de Politieke Partij Radicalen, die tijdens de kabinetsformatie een aparte post ‘ontwapeningszaken’ had afgedwongen.

Die was dus bij de hoogleraar volkenrecht uit Leiden...