Het is ze niet gelukt, de christelijke leiders, om van Pasen en de Heilige Week die daaraan voorafgaat het hoogtepunt te maken van het christelijke jaar. Golgotha, kruisdood, wederopstanding – het is te ingewikkeld. En toch ligt hier de religieus theologische kern van het christendom. Maar Kerst, het kindeke, de babyshower, dat kennen we, dat willen we. Kerstinkopen – ik weet niet beter of het hoort erbij. En waar de theologen versagen, slaan de winkeliers hun slag: paasinkopen… gewoon doen.

Nooit eerder woonde ik zo midden in een winkelgebied als hier, in Almere; verscheidene Kalverstraten slingeren zich om mijn flat. Palmzondag was hier paaskoopzondag, en de mensen zwaaiden niet met bladeren of takken maar met Zara-tassen en een enkele Society Shop-aankoop. Duizenden mensen, die winkel in winkel uit rennen om aan hun commerciële verplichtingen te voldoen.

Ik geloof helemaal niet dat zondag de dag des Heeren is, of zou moeten zijn, en in elk geval moet het iedereen vrij staan...