Reportage

‘Als het klimaat een bank was, was het al gered,’ stond zaterdag op een karton in Brussel. In heel de wereld werd massaal geprotesteerd tegen de macht van de financiële markten en de financiële knieval die regeringen maken als het speculeren op beurzen in het honderd loopt. Men ging de straat op tegen de afbouw van sociale zekerheid en het snijden in gezondheidszorg. Brussel, de zetel van de Europese Unie, was een centraal mikpunt en tevens het eindpunt van de mars van de Spaanse indignados, de verontwaardigden, die meer dan twee maanden lang, van 26 juli tot 8 oktober, van Madrid naar Brussel liepen. Naast bijna tachtig Spanjaarden daarvandaan en veertig uit Barcelona kwamen ook circa vijfentwintig Duitsers vanuit Aken en vijfendertig Fransen uit Toulouse aangewandeld.

Op 14 oktober arriveerden ook dertien Spanjaarden uit Amsterdam op de fiets, door de rest verwelkomd met een abrazo colectivo, een fenomeen waarbij een groep mensen tot één compact geheel...