Adriaen Adriaenszoon, bijgenaamd het Kint, van beroep kokermaker, werd in Leiden geboren en groeide op voor galg en rad. Van hem is bekend dat hij in de gevangenis te Utrecht een moordaanslag deed op een bewaker. Later, in Amsterdam, probeerde hij iemand te beroven; het slachtoffer werd zwaar mishandeld. Na deze wandaad was het geduld van zijn rechters uitgeput; hij werd op 28-jarige leeftijd ter dood veroordeeld, en óp 31 januari 1632 opgehangen. Onder de toeschouwers bevond zich waarschijnlijk een jonge Leidenaar, die ook pas enkele weken tevoren naar Amsterdam was gekomen: Rembrandt van Rijn. Hij was toen als portretschilder nauwelijks bekend, maar hij had de eerste belangrijke opdracht in zijn zak: het schilderen van de bekende magistraat en medicus dr. Nicolaas Tulp en enkele van zijn vrienden. Deze opdracht maakte ook de gehangen Leidenaar onsterfelijk; als lijk op het schilderij van dr. Tulp.

De ‘Anatomische Les’ werd een meesterwerk. Het stelt Tulp voor terwijl hij een...