Klassieker / Terug naar Vestdijk

De koperen tuin kwam mijn leven binnen als deel 21 van S. Vestdijk Verzamelde Romans. Dat was een reeks die via een onnavolgbaar systeem geleidelijk gestalte kreeg door publicatie van romans die kriskras geplukt leken uit Vestdijks oeuvre. Op de titelpagina van dat eenentwintigste deel staat het jaartal 1981 vermeld: tweeëndertig jaar daarvoor verscheen de eerste druk. Toch kan ik mij niet herinneren dat De koperen tuin op enigerlei wijze gedateerd aandeed of, neutraler gesteld, afkomstig was uit een heel andere tijd.

Evengoed was dat zo, en niet alleen door het moment van eerste publicatie: Vestdijks roman verhaalt van gebeurtenissen in de prille jeugd van zijn personage Nol Rieske tot en met diens adolescentie. Als we het ruim nemen: de eerste drie decennia van de twintigste eeuw. Als decor gebruikt hij het middelgrote noordelijke stadje ‘W.’, dat doet denken aan Anton Wachters ‘Lahringen’ en daarmee aan Vestdijks geboorteplaats Harlingen. Een...