Den Haag

Van Jan Kamminga, VVD-voorzitter in de jaren tachtig, zijn de legendarische woorden: ‘Gijs, we staan om je heen.’ Gijs was de liberale vicepremier Gijs van Aardenne die in zwaar weer was gekomen door het faillissement van de Nederlandse scheepsbouw. Een parlementaire enquêtecommissie verweet hem dat hij de Kamer verkeerd had geïnformeerd. Coalitiepartner CDA noemde hem ‘aangeschoten wild’. In die situatie zei Kamminga: ‘We staan om je heen.’

VN vroeg hem waarom hij niet had gekozen voor de formulering: ‘Gijs, we staan achter je.’ Kamminga legde uit dat dat een te stellige uitspraak zou zijn geweest. Dat de vicepremier alsnog sneuvelde, kon niet worden uitgesloten. Kamminga had hem een schouderklopje willen geven. Zodat later niet kon worden gezegd dat het aan hem lag dat het was misgegaan. Politiek is de kunst van het jongleren met taal.

Ik moest aan Kamminga denken toen zijn verre opvolger Benk Korthals bij RTL zei: ‘Het ligt voor de hand dat Mark...