Het is de schuld van politici en kiezers. En de verantwoordelijkheid daarvan ligt natuurlijk bij Toneelgroep Amsterdam. En het bedrijfsleven. En het onderwijs.

Uit peilingen blijkt dat wanneer er vandaag verkiezingen zouden worden uitgeschreven meer dan de helft van de kiezers tegen zou stemmen, ongeacht wat de vraag is. Die onvrede is deels te verklaren door de manier waarop men in Brussel te werk gaat. Het ontbreekt Brussel aan een goed verhaal. Door het uitblijven van dat verhaal ontstaat terecht onvrede bij de kiezers. Toch is het te makkelijk om de schuld alleen bij Brussel te leggen. Ook de nationale politiek zou het zichzelf moeten aantrekken. Politici hebben er een handje van om als een vaantje met de realiteit me te waaien. Door voortdurend compromissen te sluiten, maken ze zichzelf totaal ongeloofwaardig. Wat ook niet helpt, is dat ook politici er een handje van hebben de politiek zelf als zondebok aan te wijzen. Zo wordt het beeld dat de politiek niet deugt bij de...