Zijn zoektocht is gefilmd en toont een met elastiekjes bij elkaar gehouden expeditie. De kwaliteit van de beelden is niet erg goed. Maar juist de grillige cameravoering, de verlaten straten en achtergelaten dieren, de moddersneeuw en tikkende geigertellers, de boze burgers die allemaal op hun eigen manier Kimura willen helpen, geven een zeer indringend beeld van wat het kernongeluk voor het gebied rondom Fukushima moet hebben betekend.
Deze documentaire duurt anderhalf uur, maar is de tijd meer dan waard.