Wereld

als dit de rubriek ‘De toestand in de wereld’ van Mr. G.B.J. Hiltermann was geweest, vijftig jaar geleden elke zondag van 13.10 tot 13.17 uur het nationale baken in de internationale politiek, dan zou hij nu met sonore stem in vogelvlucht over drie grote wereldpolitieke gebeurtenissen zijn gescheerd:

Allereerst, dames en heren, waar ook ter wereld op de middengolf, wil ik met u stilstaan bij de toestand in de Europese wereld na de verkiezingen voor het zogenaamde Europese parlement. Ik durf de populistische winst opmerkelijk maar niet onverwacht te noemen. Maar mij dunkt, we moeten er ons ook weer niet al te druk over maken, omdat buitenlandse politiek nu eenmaal iets is van nationale staten en niet van de Europese Unie. Alleen illusionisten denken dat Brussel ooit de ultieme beslissingen over oorlog en vrede zal nemen, en ik wil er waarschuwend aan toevoegen dat high politics ook te moeilijk is voor de straat om zich mee te bemoeien.
Terug naar Parijs, Londen en...