Wereld

Was Mandela een god of een sterveling?

De eruptie van bewondering en emotie na zijn dood was een begrijpelijke reactie, waarin de goddelijke benadering elke dissonant uitsloot. Maar voor het echte antwoord op de vraag wie Mandela was, is het interessanter om juist in een ongemakkelijk feit te duiken. Zijn vriendschap met Khadaffi bijvoorbeeld.

‘Zij die zich inzetten voor het lot van miljoenen mensen moeten een goed begrip van de geschiedenis hebben. Zij moeten rekening houden met de gevolgen van hun daden voor degenen voor wie ze zich denken in te zetten.’ Zo begon Nelson Mandela op 13 juni 1999 een toespraak tot zijn collega en vriend Moammar Khadaffi, op bezoek in Kaapstad. ‘En ik weet, my Brother Leader, dat u en ik het voorrecht en de plicht hebben om toevallig in een dergelijke positie te verkeren, en dat wij elk op onze eigen manier trouw zijn geweest aan die verantwoordelijkheid.’

Vijf minuten later hief hij het glas op ‘onze Broeder Leider’.

Die toespraak...