Tijd van leven

Waar heeft u te weinig tijd voor?

‘Om niets te doen. Maar ik moet zeggen dat áls ik tijd heb om niets te doen, me dat enorm onrustig maakt en ik al snel denk: god wanneer is dit weer klaar, wanneer kan ik weer aan het werk.’

Welke rol speelt tijd in uw werk?

‘Bij theatergroep Mugmetdegoudentand maken we alles zelf, we spelen geen repertoire. Voor het maken van een voorstelling nemen we dus altijd de tijd, omdat het ongelooflijk tijdrovend is als je helemaal blanco begint. Mijn ervaring is dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoeveel tijd je hebt, omdat je voortdúrend het gevoel hebt dat je tijd te kort komt. Maar ik geloof ook dat dat bij toneelspelen hoort, bij het toewerken naar een deadline en dat het nodig is om scherp te zijn.’

Waar bent u over lange tijd?

‘Ik ben nooit goed in staat geweest om langer dan een dag vooruit te denken. Om de tijd die voorbij is gegaan vorm te geven, probeer ik ’s nachts in bed vast te leggen wat er die dag allemaal is...