18-10-2008
Door Maurits Martijn

Liesbeth Zegveld (1970) is hoogleraar internationaal humanitair recht, in het bijzonder de rechten van vrouwen en kinderen, aan de Universiteit Leiden. Zegveld is tevens advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten in Amsterdam. Zij treedt op voor oorlogsslachtoffers in vele spraakmakende rechtszaken.

‘De strafrechtelijke vervolging van oorlogsdaden is niet aan tijd gebonden. Frans van Anraat, de Nederlandse zakenman die halverwege de jaren tachtig chemische middelen voor de productie van mosterdgas aan Saddam Hoessein verkocht, is hier twintig jaar later voor veroordeeld. Maar voor slachtoffers van oorlogsdaden is dat niet vanzelfsprekend; er bestaat een verjaringstermijn voor hun aanspraken. Er zijn schrijnende voorbeelden van oorlogsslachtoffers die, omdat die termijn verstreken was, niet op tijd waren om compensatie te krijgen voor de schade die zij hadden geleden.

Er zijn niet alleen morele argumenten om hier iets aan te...