Politiek

Het gebeurt niet dagelijks dat raadsleden spontaan beginnen te applaudisseren om hun instemming met een besluit van het college van burgemeester en wethouders te be­­tuigen. Nadat ze klaar waren met klappen, staken de gekozenen in Lei­den op vrijdagavond 8 september 2011 de loftrompet over twee bovenmatig gemotiveerde ambtenaren: ­leve Memet, leve Marcel. Mede als gevolg van hun kritische bemoeienis ging de geplande privatisering van Stedelijk Beheer (verantwoordelijk voor onder meer vuilnisophaal, bestrating, onderhoud van plantsoenen) uiteindelijk niet door. Na drie jaar geharrewar waren alle partijen opgetogen over het resultaat. ‘Onze fractie heeft altijd geloofd dat de medewerkers zelf het beste verbeteringen kunnen waarmaken,’ zei SP-­raads­lid Julian van der Kraats. Ook Leef­baar Leiden was ‘ongelooflijk blij’ dat Stedelijk Beheer binnen het ambtelijk apparaat bleef. ‘Eindelijk rust in de tent,’ verzuchtte Tjeerd Schef­fer (PvdA). ‘Stedelijk...