Alles verandert van Kristien Hemmerechts is meer dan een literaire travestie van Coetzees In ongenade. Ze schildert in feite de implosie van de westerse wereld, via een vrouw die geobsedeerd is door dildo’s.

Van een hij naar een zij. De sekse van een personage veranderen is een kleine ingreep voor een romancier, maar het kan een heel andere waardering opleveren. Hoe we het ook wenden of keren, kennelijk is de vrijheid van een vrouwelijk literair personage om zich te gedragen zoals zij wil minder groot dan die van haar mannelijke evenknie. Er zijn onder de triljoenen personages te weinig sterke vrouwen die een verhaal mogen dragen. Nogal wat populaire Nederlandse schrijfsters, van Nelleke Noordervliet tot Renate Dorrestein, spelen via de schets van hun vrouwelijke personages grofmazig in op hormonale herkenning bij hun (vrouwelijke) lezers. Meestal via een specifiek seksegebonden lichamelijk ongemak, waarmee zo’n verhaal direct prozaïsch inzet. Uiterst merkwaardig. Waarom moet...