Gistermiddag besloot Duitsland de grens met Oostenrijk tijdelijk te sluiten. Het Schengenverdrag, waarmee grenscontroles werden weggenomen, lijkt steeds sterker onder druk te staan. Een gesprek met VN-columnist en directeur van het Clingendael-instituut Ko ColijnĀ om de situatie te duiden.

Is dit inderdaad het einde van Schengen?
‘Nog niet. Het Schengenverdag staat landen toe om in een crisissituatie de grenscontroles tijdelijk weerĀ in te voeren. Zo verkoopt Duitsland het nu ook nadrukkelijk: als iets tijdelijks. De MaiziĆØre (Duitse minister van Binnenlandse Zaken, CvdW) sprak het zelfs uit: dit is een signaal. Het valt onderĀ de druk die Duitsland in aanloop naar de Europese besprekingen Ā uitoefent op vooral de Oost-Europese landen, om hun te dwingen akkoord te gaan met een verdeelsleutel van de vluchtelingen. Ook met sancties, of met een korting op de structuurfondsen kan Duitsland gaan schermen.’

De grenzen tijdelijk sluiten, kan dat zo eenvoudig?
‘Het kan vooral eenvoudig...