Tijdens de kabinetsformatie had ik het genoegen een inleiding over het functioneren van de Haagse media te mogen houden in een hotel in Zaanstad. Rond de tafel zaten vertegenwoordigers van de kernenergielobby: ingenieurs van de reactor in Petten, managers van de Nuclear Research & consultancy Group. Ze maakten een verongelijkte indruk. Waarom hadden politici en journalisten, die er niet voor hadden doorgestudeerd, zo’n veelbelovende techniek op de zwarte lijst geplaatst? Besefte niemand dat Borssele en Petten schonere energie produceerden dan de kolencentrales die het vierde kabinet-Balkenende wilde bouwen? Als de CO2-uitstoot moest worden bestreden, waarom kreeg de atoomstroom dan geen serieuze kans?

Gebeten hond was PvdA’er Diederik Samsom, de Delftse kernfysicus die afvallige was geworden. Een hoge pet hadden de ingenieurs op van CDA’ers Pieter van Geel, Maria van der Hoeven en Maxime Verhagen. Van Geel was de staatssecretaris van Milieu die besloot Borssele open te houden...