Het juridische steekspel over de vraag of fotograaf Robert Glas wel over zijn materiaal mag beschikken heeft een volgende fase bereikt: het tijdschrift Wordt Vervolgd heeft zónder toestemming gepubliceerd.

In mei van dit jaar publiceerde Vrij Nederland foto’s van isoleercellen, ‘scheurkleding’, ‘koppelboeien’, luchtplaatsen en ruimten waar vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting worden vastgezet. Fotograaf Robert Glas was met het idee bij de redactie gekomen, en we waren enthousiast, maar bij Justitie binnenkomen was niet zo gemakkelijk. De dienst Justitiële Inrichtingen wees zijn verzoek af. Tijdens een rechtszitting betoogde de landsadvocaat dat niet zomaar aan ‘iedere willekeurige journalist’ toestemming wordt verleend om reportages te maken, omdat hierdoor de ‘rust en veiligheid’ in de instellingen in het geding zou kunnen komen. Er moest een rechtszaak aan te pas komen.

Uiteindelijk werd toch toestemming verleend. Maar daarmee was de kous niet af:...