‘Als je hier in mijn kamer rondkijkt, kun je zien dat de overgang naar de paperless society bij mij nog niet helemaal is gelukt,’ zegt Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Haar hele werkruimte is bezaaid met stapels boeken, onderzoeksrapporten, vergaderverslagen en andere dossiers. Zelfs de vensterbanken zijn niet gespaard gebleven. Op de lichtknop bij de deur hangen twee gele memostickers met daarop ‘Telefoon mee!’ en ‘USB-stick mee!’ want het gebruik van deze moderne informatiedragers lijkt nog niet ingebakken in de werkwijze van Stuiveling.

Maar schijn bedriegt. Als politieke partijen, adviesorganen en Hoge Colleges van Staat iemand zoeken om een toespraak over de digitalisering van de samenleving te...