Waar het asielbeleid uit Den Haag sober- en strengheid predikt, deed burgemeester van Weert Jos Heijmans gewoon wat op zijn pad kwam: mensen helpen die in nood verkeren.

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat veel burgemeesters zich in de praktijk weinig van het stringente asielbeleid uit Den Haag aantrekken. Zo weigerden zelfs burgemeesters van VVD-huize gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om bed-bad-broodvoorzieningen te sluiten, onder het motto: dat maak ik zelf wel uit, in mijn gemeente slaapt niemand op straat.

Maar deze week bleek dat Jos Heijmans, burgemeester van Weert, nog een stapje verder is gegaan: hij hielp een Syrisch vluchtelingengezin met onderduiken.

Een moeder met vier kinderen dreigde te worden uitgezet omdat zij zich aanvankelijk in Duitsland had laten registeren, terwijl haar broer, die tegelijk met haar uit Syrië vluchtte en de vaderrol in het gezin vervult, net in Nederland een verblijfsvergunning had gekregen. Burgemeester Jos Heijmans (D66) vond...