Anddy Chen, liaison tussen de Chinese en Nederlandse overheid en het bedrijfsleven, eist opheldering van Justitie. Wordt hij nu wel of niet verdacht van witwassen voor de groep van Willem Holleeder?

Een ding is zeker: de Belgen heeft hij achter zich aan. De Antwerpse onderzoeksrechter: ‘Ons arrestatiebevel uit 2006 is nog altijd van kracht’. (Zie: Beschikking van de raadskamer, deel 1, deel 2, Europees arrestatiebevel)

De zakenman Anddy Chen was tot vorig jaar een geziene gast in Nederland, zowel in het bedrijfsleven als op de Haagse departementen. Hij trad op als ware hij de onbezoldigde ambassadeur van de Chinese overheid met wie hij warme contacten onderhoudt, vooral op het gebied van defensie. Maar in 2007 bleek dat Chens nauwe betrekkingen zich ook uitstrekten tot de onderwereld. Zijn naam dook op in het strafdossier van topcrimineel Willem Holleeder en belandde zo in de publiciteit.

De Chinees zou een witwastraject hebben opgezet voor de aankoop van een luxe villa voor...