Essays

Van gedachten veranderen is een rijke titel voor een verzameling essays. Die veronderstelt dat er ook iets is om te veranderen, en dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd waarin het leven en denken zich afspeelt in het ruime gebied waarin weinig echt vastligt: dat tussen de hedendaagse extremen van fundamentalisme en postmodernisme. Wanneer in dat middengebied wél nagedacht wordt, is er sprake van een uitgesproken, niet vluchtig bewustzijn.

De rijkdom van de titel schuilt in de geschiedenis die er aan vastzit: degene die van gedachten verandert heeft een lange weg moeten gaan. Hij heeft het een en ander moeten overwinnen, heeft in vertwijfeling verkeerd en zekerheden achter zich moeten laten. Iedereen die een geloof heeft verlaten heeft hier mee te maken gehad, al geldt het niet alleen voor geloofsovertuigingen. Elk kind dat in een bepaalde familie en een bepaald milieu opgroeit, wordt geconfronteerd met de vraag wat hij van zijn opvoeding wil behouden en wat hij afstoot....