Economie

Europa begint door de eurocrisis op een magneet te lijken met sterke aantrekkingskracht en dito afstoting. Voor de gewone man wordt Europa steeds afstotelijker. Aan de andere kant trekt de crisis in Europa de politieke leiders juist aan. Logisch. De crisis dwingt hen de handen ineen te slaan. Ook om toekomstige ellende te voorkomen is samenwerking noodzaak. De Europese Unie moet een heuse Economische Unie worden met meer macht voor Brussel en minder autonomie voor de afzonderlijke landen. Van Merkel tot Sarkozy, van Bar-roso tot Rutte, allemaal vinden ze dat meer Europese tucht nodig is.

Twistpunt is het hoe. Waar komt het centrum van de macht te liggen bij de vorming van een economische regering? Moet de Europese Commissie een super Eurocommissaris krijgen die toezicht houdt op de nationale begrotingen, zoals Rutte betoogde in de Financial Times? Of moeten de lidstaten in de Europese Raad meer macht krijgen, zoals Merkel en Sarkozy willen?

De vraag is niet óf Europa een...