Een wereld zonder conflicten is niet alleen ondenkbaar, maar ook onwenselijk. Maar liever niet in de vorm van oorlogen, aanslagen, bombardementen. Hoe door de eeuwen heen op een vreedzame manier werd gestreden beschrijven Hans Achterhuis en Nico Koning in een uniek essay van zeshonderd pagina’s.

Een jaar na de val van de Muur schreef Hans Magnus Enzensberger het essay ‘De helden van de terugtocht’. Het ging over politici die de moed hadden om een lang bestaande situatie van autocratie, overheersing en onderdrukking te doorbreken.

Michael Gorbatsjov was zo’n politicus door in 1989 de Sovjet Unie van het communisme te verlossen, en Nelson Mandela. Maar ook F.W. de Klerk die met Mandela de apartheid in Zuid-Afrika beëindigde. In het rijtje hoort ook een naam die je niet zou verwachten: Richard Nixon. Omdat hij in 1972 de jarenlange patstelling doorbrak in de Amerikaanse verhouding met China. En Yitzhak Rabin, die als de Israëlische minister van defensie hard optrad...