Criticus Jeroen Vullings ontving een opmerkelijk nieuwjaarsgeschenk. Geef laaggeletterden verhalen over hun eigen wereld, luidt de strekking van het pleidooi van Alex Boogers.

Elk jaar brengt de postbode in de maand december nieuwjaarsgeschenken van literaire uitgevers, hebbedingetjes bestemd voor zo’n duizendtal ‘vrienden en relaties’ in de boekenbranche. Het nieuwjaarsgeschenk is een betekenisvol genre. Via zo’n uitgave die niet (of nog niet) voor de handel bestemd is, presenteert een uitgeverij zich. Het geschenk kan duidelijk maken op welke auteur men trots is of van wie men – zoals dat heet – ‘veel verwacht’; welke rijke literaire traditie of uitgeefgeschiedenis men koestert; wat de belangrijkste komende verandering voor zo’n fonds zal zijn. De nog niet commerciële tewaterlating van een fragment van een boek dat een paar maanden daarna als reguliere editie zal verschijnen, biedt ook zakelijke voordelen – marketing, meneer.

Het meest opmerkelijke...