Met de nodige ironie deed Karel van het Reve graag alsof hij een speciale band had met Vladimir Nabokov. Nu beweert iemand die een hekel aan Van het Reve heeft dat hij Nabokov geplagieerd zou hebben als het over Freud en Dostojevski ging.

Een boek schrijven met de bedoeling aan te tonen dat iemand plagiaat heeft gepleegd en aan het eind concluderen dat daar geen sprake van is. Maar op het laatste moment dan toch nog ronduit schrijven dat hij een ‘plagiaris’ is.

Treffers is met een verkeerde en verwrongen instelling aan zijn werk begonnen

Omdathij een boek niet heeft genoemd dat hij had moeten kennen. Daar komt ‘Vladimir Vladimirovitsj en ik’. Karel vanhet Reve en Nabokov van Flip Treffersop neer. Treffers was gaan twijfelen aan de originaliteitdie Van het Reve vanouds wordt toegekend, speciaal als het gaat om wat Van hetReve heeft geschreven over Freud, Sartre en Dostojevski. Dat zou erg veel lijken over wat Nabokov over hen heeftgeschreven.

AlsVan het Reve zo...