Onder statistici woedt er op dit moment een discussie in hoeverre de kansberekening (‘1 op de 324 miljoen’) een juiste rol heeft gespeeld in de procesgang van verpleegster Lucia de B.

Bij de rechtbank werd hieruit in eerste instantie de conclusie getrokken dat het géén toeval kon zijn dat Lucia de B. telkens in de buurt was en dienst had als er mensen stierven. De becijfering ‘1 op de 324 miljoen’ ging een eigen leven leiden. De rechters gebruikten het statistische rapport ter ondersteuning van het ‘schakelbewijs’. Populair gezegd: omdat de rechtbank bewezen achtte dat De B. vier moorden had begaan, zou zij ook wel die andere slachtoffers op haar geweten kunnen hebben.

Het Haagse Gerechtshof volgde de rechtbank niet in deze redenering. Maar helemaal los van het door de becijfering ontstane beeld lijken ook de raadsheren niet te kunnen komen. Want in hun arrest gaan zij er eveneens van uit dat het geen toeval kan zijn dat er tijdens de diensten van Lucia de B. zoveel ouderen en...