Wat staat er straks in het regeerakkoord van Roemer? Deel 4: de gezondheidszorg.

Wat gebeurt er met de Nederlandse gezondheidszorg als we na 12 september een linkse regering krijgen? Wat staat er straks over de zorg in het regeerakkoord van een eventueel kabinet-Roemer?

Een eerste indruk kunnen we nu vast construeren door de verkiezingsprogramma’s van SP, PvdA en GroenLinks te lezen. Als het om de gezondheidszorg gaat, zijn de linkse partijen eensgezind. Twee zaken vallen op bij lezing van de programma’s: 1) links vindt de kostenexplosie in de zorg geen probleem, en 2) als Roemer gaat regeren, ligt de zorg straks weer aan de ketting van de overheid, met alle gevolgen van dien.

Om met punt 1 te beginnen: trouwe lezers van deze rubriek weten dat de tomeloze groei van de zorgkosten wel degelijk een probleem is. Het zorgbudget is sinds 2000 jaarlijks met miljarden toegenomen. In procenten uitgedrukt ging het steevast om ruim vier procent groei per jaar. Zet daar de economische groei...