Wat mist er? Betrokkenheid bij de klanten die amper rente krijgen en de medewerkers wier banen verdwijnen.

Ook ditmaal gaan onze gedachten allereerst uit naar al die duizenden brave mensen die werken bij ING en ABN Amro. Mensen die zich al jaren bij elk partijtje moeten verontschuldigen voor de economische malaise die ‘hun sector’ heeft veroorzaakt. Mensen die in geen tijden een salarisverhoging hebben gehad, die honderden collega’s hebben zien vertrekken en die dagelijks vrezen voor hun eigen baan.

Ook ditmaal zullen zij zich schamen en de wind van voren krijgen. Ook nu horen ze boze vakbondsleden brullen dat ‘de graaicultuur’ terug is en dat bankiers ‘gespeend zijn van zelfreflectie’. En weer wordt hun bank beschuldigd van ethisch onacceptabel gedrag.

Illustratie: Bas van der Schot
Illustratie: Bas van der Schot

Het zal u niet zijn ontgaan. Bij ING krijgt de top dertig procent meer vast salaris. Bij ABN Amro zien zes leden van de raad van bestuur, topman Gerrit Zalm uitgezonderd, hun...