Het duurde even voordat ik het doorhad. Ik werd zelfs behoorlijk geïrriteerd. Zou dit nieuwe kabinet nu in de naamgeving van de ministeries de wetenschap ontkennen? Nee toch? Dat zou Pieter Omtzigt in ieder geval nooit voor zijn rekening willen nemen. Caroline ontkent ook stikstofproblemen toch niet?

Waar heb ik het over? Over het nieuwe ministerie van Klimaat en Groene Groei. Groene groei is een idee fixe van ecomodernisten dat ervan uitgaat dat met innovatie de hele economie kan blijven groeien en de negatieve effecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen, grondstofgebruik en stikstofuitstoot, dalen. Ontkoppelen, in vakjargon. Er is een berg aan bewijs dat dit voor de wereld als geheel absoluut onmogelijk is. In sommige landen lukt het, maar nog niet snel genoeg. En die ontkoppeling gaat lang niet alleen over de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat ook over het verminderen van grondstoffengebruik (lukt niet) en het beschermen van biodiversiteit (dat wordt alleen maar...