Interveiw Hisham Matar

Hij was twintig toen zijn vader verdween. Het jaar was 1990 en Hisham Matar studeerde in Londen. Zijn ouders woonden als ballingen in Caïro, hun thuisland Libië ontvlucht. Jaballa Matar was een prominente figuur in het verzet tegen kolonel Khadaffi. Hij werd ontvoerd door de Egyptische geheime dienst en uitgeleverd aan Libië. Zijn zoon heeft hem sindsdien niet meer gezien. Twee maal ontving de familie een brief, gesmokkeld uit de gevangenis. In een van de brieven gaf de vader zijn twee zonen concrete levenslessen: ‘Een eerlijke winst bedraagt nooit meer dan dertig procent’ en ‘Als je iets onderneemt en het mislukt, ga dan verder met iets anders.’

Vorig jaar meldde een man Hisham Matar dat hij Jaballa Matar in 2002 nog in leven had gezien in een van Khadaffi’s geheime gevangenissen.

Hisham Matar weet niet of zijn vader leeft dan wel dood is. Het verhaal van zijn vader is een kort feitenrelaas, zoals we dat vaker lezen in de krant. Het gaat over niet meer...