Van de meeste Millenniumdoelen staat vast dat we ze over vijf jaar niet zullen halen.

Tien jaar geleden schoof de aarde een nieuw millennium in en grote geesten besloten dat te vieren met de millenniumdoelen. Alle wereldproblemen moesten worden aangepakt: aids, honger, vluchtelingen, vieze wc’s, slecht onderwijs, kindersterfte. In 2015 moest de schande van een twitterende wereld die toeristen voor de lol naar de maan kan laten vliegen en kunstmatige palmeilanden in de Perzische Golf opspuit, maar die ook een miljard mensen in vijftig falende staten laat creperen, zijn gehalveerd.

Het gaat niet goed met die millenniumdoelen, van de meeste staat vast dat we ze over vijf jaar niet zullen halen. Een decennium vliegt ook om. En in voorspellen bleken we ook niet sterk. Waar we ons nu het meest druk over maken, de uitstoot van broeikasgas, daar werd toen het meest aan voorbij gegaan. Een millenniumdoel ‘halveer de uitstoot van CO2 in 2015’ was ondenkbaar. Wat nog wel even in die grote...