Den Haag

‘als volkspartijen met steun in brede lagen van de bevolking zien wij het als onze opdracht bruggen te slaan. Dit regeerakkoord weerspiegelt onze zoektocht naar het beste van twee werelden. Wij hebben ons niet laten verlammen door verschillen of het tegenhouden van plannen van de ander; wij zoeken inspiratie in wat ons bindt.’

Vindplaats van dit citaat: de inleiding op het regeerakkoord van 29 oktober 2012. Belangrijkste auteur: Diederik Samsom. Na hun verpletterende zege bij de Tweede Kamerverkiezingen spraken VVD en PvdA zichzelf en elkaar moed in. Een blauw-rood kabinet kon de kloof tussen Den Haag en de burger overbruggen, tussen stad en platteland, rijk en arm, jong en oud, hoog- en laagopgeleiden.

Enkele maanden daarvoor hadden liberalen en sociaal-democraten elkaar nog verwenst. Samsom maakte de plannen van Rutte-I om de sociale werkplaatsen te sluiten uit voor ‘rechts rotbeleid’. Rutte noemde de opkomst van de PvdA in de peilingen ‘een gevaar voor...