‘Ik vind het onbestaanbaar dat premier Balkenende nog steeds het onderzoek naar de besluitvorming over Irak blokkeert. Ik begrijp wel dat hij bang is voor gezichtsverlies. Maar hij kan de waarheid niet blijven tegenhouden. Er móét een onderzoek komen naar Irak.’ Dat zegt Hans Couzy, oud-bevelhebber van de Landstrijdkrachten en huidig voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren, deze week in Vrij Nederland.

Volgens Couzy is het kabinet-Balkenende indertijd ‘braaf achter Amerika aangehobbeld’ door de inval in Irak te steunen terwijl er geen overtuigende bewijzen waren voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Ten opzichte van de Kamer heeft het kabinet ‘op zijn minst een belangrijk deel van de waarheid verzwegen.’

Afgelopen weekeinde sprak Couzy in ‘Nova’ over de ‘afdekcultuur’ bij Defensie, die doorbroken moet worden. In Vrij Nederland zegt hij: ‘De politiek mag openheid van de krijgsmacht verwachten. Maar de politiek moet zelf ook open durven...