Is het normaal dat ik in het ruisen van de ventilator composities hoor? Een trage ritmesectie met vette bas, valse mondharmonica, en een goede zanger met maar drie woorden tekst? Moet ik minder hasj roken? Meer?
– Armand Kooistra, Tietjerksteradeel

De vraag of bepaald gedrag of bepaalde waarnemingen normaal zijn, duikt regelmatig op in deze rubriek. Hoe begrijpelijk ook de wens is om normaal te zijn en als zodanig herkend te worden door de medemens, men moet zich toch niet te zeer vermoeien met twijfel of men nog wel binnen de grenzen van het ‘normale’ opereert. Er zijn wettelijke grenzen, er zijn morele grenzen, vermoedelijk zijn er ook esthetische grenzen. Als u in uw ventilator een goede zanger en een valse mondharmonica meent te herkennen, bent u beter af dan uw medemens die in het ruisen van de ventilator alleen geruis hoort.
Of u meer of minder hasj moet roken, is een andere vraag. De Mensendokter rookt geen hasj, toch is hij niet onkundig op het gebied van verdovende...