Binnenland

Ze zouden zich lam moeten schrikken, vond Wiebe van der Ploeg in 2006. De fractievoorzitter van GroenLinks in de provincie Groningen snapte niet waarom zijn collega’s van de PvdA in hun energienotitie geen woord vuil maakten aan de kolencentrale die RWE in de Eemshaven dreigde te bouwen en die jaarlijks meer dan tien miljoen ton CO2 zou uitbraken. Dat vermaledijde ding moest er niet komen volgens Van der Ploeg. En als het onheil niet viel af te wenden, dan alleen onder voorwaarde dat de uitgestoten broeikasgassen veilig onder de grond, wellicht in zoutkoepels, werden weggestopt.

Sinds april dit jaar is Van der Ploeg gedeputeerde in Groningen. Wie zijn ongezouten mening uit november 2006 kent, zou denken dat hij stond te jubelen toen de Raad van State vorige week de vergunningen vernietigde voor de verdieping van de vaargeul naar de Eemshaven en voor de RWE-centrale die al volop in aanbouw is. Maar tot ontsteltenis van de milieubeweging en ook zijn eigen partij liet de...