Wie dacht dat het rapport van de Commissie-Davids het laatste woord over het Irak-debat was, leest deze week Vrij Nederland. VN deed een beroep op de Freedom of Information Act (vergelijkbaar met onze Wet Openbaarheid van Bestuur) en kreeg inzage in geheime codeberichten, de communicatie tussen de Amerikaanse ambassade in Den Haag en het State Department.

Lang voor een mogelijke militaire bijdrage in Nederland aan de orde kwam, hadden de Amerikanen hun eigen inschatting gemaakt. Van de Nederlandse militaire capaciteiten waren ze niet onder indruk. Van de Nederlandse ‘consensus society’ verwachtten ze geen politieke slagvaardigheid.

– Van de Nederlandse ‘consensus society’ verwachtten de Amerikanen geen politieke slagvaardigheid

Niettemin werden Nederlandse regeringsfunctionarissen bestookt met een ‘stappenplan’ en talking points. Maar toen in 2003 in Nederland de discussie losbarstte over de oorlog, hadden de Amerikanen hun interesse in een Nederlandse bijdrage al...