Wat is de sociale, economische en nucleaire ‘fall-out’ van Fukushima?

Meten is weten

Terwijl de bewoners in de buurt van de kerncentrale het gebied zo snel mogelijk proberen te ontvluchten, reist kernfysicus Shizo Kimura in tegengestelde richting, naar de besmettingshaard toe. Kimura is een dwarsligger, wars van autoriteiten. Hij wantrouwt de officiële metingen en verzamelt in de twee maanden na de ramp bodem-, sneeuw- en watermonsters in de buurt van de kerncentrale. Met behulp van bevriende wetenschappers maakt hij een alternatieve besmettingskaart, zodat bewoners objectieve informatie hebben over gezondheidsrisico’s.

Zijn zoektocht is gefilmd en toont een met elastiekjes bij elkaar gehouden expeditie. De kwaliteit van de beelden is niet erg goed. Maar juist de grillige cameravoering, de verlaten straten en achtergelaten dieren, de moddersneeuw en tikkende geigertellers, de boze burgers die allemaal op hun eigen manier Kimura willen helpen, geven een zeer indringend beeld...