Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: de stellingen van het verkiezingsdebat in Carré en hun knelpunten.

Stelling 1: Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft.

Er bestaat in ons land consensus over de verzorgingsstaat. De ene partij wil iets meer, de ander iets minder. Onderhandelpunt dus, geen principieel ideologisch thema. De vraag is: hoe houden we de zorg betaalbaar?

Stelling 2: Nederland heeft zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd.

Ook over onze manier van leven bestaat een consensus. We hebben ons teruggetrokken. Cultuur interesseert de meerderheid in ons land geen steek. Die heeft de VVD in het vorige kabinet op last van de gedogende PVV afgeschaft. Folklore heeft een brede steun vanuit een harde kern. De vraag is: kan levenskunst opgenomen worden in het curriculum van de basisschool?

Stelling 3: De AOW leeftijd moet terug naar 65 jaar.

Lijkt me ook een onderhandelpunt. De vraag is: moet er voor vierenzestigjarigen een APK-keuring komen?

Stelling 4: Een sterkere Europese Unie is meer dan ooit noodzakelijk.

Daar zitten veel te veel suggestieve elementen in. Wat bedoelt u met sterkere, meer dan ooit en noodzakelijk? De vraag is: willen wij het totale Europa?

Opvallend aan de vier stellingen: Afwezige PVV dicteert de agenda.

Stelling 5: Aarde warmt op, behalve in Nederland.

De vraag is: mag het raam open?

P.S. Morgen over de positie van de heer Rutte na het echec bij Pauw en Jinek.
Dat rijmt.