01-11-2008
Door Maurits Martijn

Floor Beeftink (1978) studeerde technische bedrijfskunde en promoveerde onlangs aan de Technische Universiteit van Eindhoven met het proefschrift ‘Time to be creative? Self-regulation of time in creative professions’. Nu is zij postdoctoraal onderzoeker in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.

‘De gedachte is vaak dat personen in creatieve beroepen chaos nodig hebben om tot creatieve hoogstandjes te komen. Het tegendeel is waar. Mijn onderzoek laat zien dat time management – het strak managen van de tijd die je aan je werkzaamheden besteedt – een positief effect heeft op creativiteit. Door strak te plannen krijg je greep op je werklast en dat verlaagt stress. Minder stress betekent meer ruimte in je hoofd en dat is weer goed om creatief te handelen.

Een “deadline” heeft vaak een negatieve connotatie omdat het stressverschijnselen kan veroorzaken, maar een deadline is ook heel nuttig omdat het een taak...