‘Hoe organiseren we solidariteit in een wereld waar een steeds grotere kloof gaapt tussen hoog- en laagopgeleiden?’

De vraag voor de Filosofen-G8 van Joeri van den Steenhoven, directeur MaRS Solutions Lab en bestuurslid Lisbon Council

‘In 1958 publiceerde de voormalige Britse minister van Arbeid Michael Young het satirische boek The Rise of Meritocracy. Hij beschreef een samenleving waarin opleiding de dominante eigenschap was die de samenleving indeelde. Hij zag nieuwe maatschappelijke tegenstellingen tussen lager en hoger opgeleiden.

In 2013 moeten we concluderen dat Youngs voorspelling bewaarheid is geworden. Op allerlei terreinen nemen maatschappelijke tegenstellingen op basis van opleidingsniveau toe, tot op het punt dat er soms wel twee samenlevingen lijken te bestaan. Dat loopt van economische verschillen (werkloosheid, inkomen, vermogen), sociaal-culturele verschillen (vertrouwen in politiek, instituties, elkaar, waardering voor cultuur, erfgoed, mediagebruik),...