‘Hoe gaan we als samenleving om met de gevolgen van de secularisatie?’

De vraag voor de Filosofen-G8 van Henk Leegte, predikant Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam.

Henk Leegte
Henk Leegte

‘De bijbelse verhaaltraditie heeft de kerkgaande gemeenschap eeuwenlang bijgebracht dat mensen niet alleen voor zichzelf leven. Dat je niet alleen je naaste maar ook je vijand moet liefhebben, dat je ruimte moet maken voor de vreemdeling in je midden, dat je het recht van weduwe, wees en zieke hoog moet houden. Die gemeenschap bestaat (bijna) niet meer. Wat gebeurt er met een samenleving waar niemand meer het verhaal van de Barmhartige Samaritaan kent?

Ik bedrijf mijn pastorale zorg namens de gemeenschap, en pastoraat is iets anders dan therapie. Zo had ik deze week twee mensen van buiten de kerk over de vloer met nogal existentiële vragen: de een had zojuist gehoord dat zijn vader zijn vader niet was, de ander had meegemaakt dat zijn vrouw door een scooter was aangereden en met hersenletsel in...