In augustus van dit jaar toonde hij in een analyse aan dat deze regering op veel vlakken en op verontrustende schaal ‘fact free politics’ bedrijft.