In tegenstelling tot wat velen dachten, klapte de formatie niet alleen op milieumaatregelen. Toch maakten de onderhandelaars elkaar niet al te veel verwijten. De deur blijft open, denkt Max van Weezel.

Een coalitie van VVD en GroenLinks maakt dit voorjaar een serieuzere kans dan in 2010, toen ook al eens over een groenrechts kabinet werd gepraat – al werd die constellatie toen Paars Plus genoemd. Dat schreef ik een paar weken geleden.

Grote struikelblokken waren destijds de miljardenbezuinigingen waar de liberalen op aandrongen, de hypotheekrenteaftrek die niet mocht worden afgeschaft en de kilometerheffing waarover de meningen uiteenliepen: PvdA, D66 en GroenLinks waren voor, de VVD tegen. Deelname van GroenLinks aan een kabinet leek me dit jaar makkelijker te realiseren: de economie groeit dus er kan geld worden uitgegeven, ook het grote bedrijfsleven wil tegenwoordig dat het verdrag van Parijs wordt nageleefd en de hypotheekrenteaftrek is door het vorige kabinet al...