Op de titelpagina staat dat het om een roman gaat, in interviews claimt Atte Jongstra een biografie te hebben geschreven van Henry II Fix. In werkelijkheid bestaat De avonturen van Henry II Fix uit een raamvertelling. Jongstra gaat in 2004 een uitsmijter eten met zijn dichtersvriend en alter ego Arno Breekveld. Lopend ‘naar de plaats waar men eieren met spek het beste eet’ passeren de twee een veilinghuis. Hun aandacht wordt getrokken door een opgezette kameel voor de deur. Daar willen de dichters meer van weten en ze komen terecht in de kijkzaal van het veilinghuis waar ze drie kisten vol documenten en rariteiten van Henry Fix aantreffen.

Breekveld doet een schriftelijk bod, maar Jongstra is hem te slim af door tien minuten later terug te gaan naar het veilinghuis en zich uit te geven voor Breekveld, die zijn schriftelijk bod terugvraagt om wat hoger te bieden. De kisten gaan naar Jongstra en hij vindt daarin een dagboek van Henry Fix, dat hij ‘met noten, naar waarheid’...