Media

Pogingen om de vrouwenzaak onder de aandacht te brengen, hebben per definitie mijn warme sympathie. Eerwraak, huwelijkse gevangenschap, genitale verminking, seksueel geweld, huiselijk geweld, ongelijke beloning – wat mij betreft kan er over dit treurige rijtje niet genoeg worden geschreven. In elk geval kan ik er niet genoeg over lezen.

Vandaar dat ik met vaste regelmaat de Duitse Emma opensla, een blad dat stamt uit de Tweede Feministische Golf. Toegegeven, de alomtegenwoordigheid van Herausgeberin Alice Schwarzer is behoorlijk hinderlijk. En de vormgeving oogt saai, taai en weinig uitnodigend. Maar tot mijn vreugde vindt de redactie het geen probleem om stevige standpunten in te nemen – bijvoorbeeld tegen de vrouwenhaat in de islamitische wereld. Noch om heuse campagnes te voeren – bijvoorbeeld vóór de invoering van de Ganztagsschule of tegen seksisme op de werkvloer (‘Jungs, es reicht!’). Het maakt Emma, hoe je het wendt of keert, tot een niet te missen stem...