Het stille succes van de VN-top

Geen overeenstemming over terrorisme, ontwikkelingshulp of hervorming van de Veiligheidsraad. Geen woord over de verspreiding van massa–vernietigingswapens. Het maakte de VN-top volgens Kofi Annan ‘beschamend’. Toch was er óók een historische omwenteling te melden: de fluwelen revolutie van R2P.

Het lijkt de naam van een vlekken–tovenaar en in zekere zin is het dat ook. R2P is de formule voor een nieuw reinigingsmiddel in de internationale politiek. Een middel om schandvlekken te wissen, maar liever nog te voorkomen.

R2P is sms-taal voor responsibility to protect, de verantwoordelijkheid die de wereldgemeenschap krijgt om in te grijpen als tirannen zich te buiten gaan aan volkenmoord, etnische schoonmaak en misdrijven tegen de menselijkheid. Is het een fluwelen inbraak in het systeem dat nationale soevereiniteit heilig verklaart? Of wordt het de bijl waarmee Bush zich een weg naar preventieve regime changes hakt? Tussen al het...