Een paar kwesties die de afgelopen weken aan de orde werden gesteld, dreigen niet de aandacht te krijgen die ze verdienen. Oorzaak: de waan van de dag. De monomanie van de media, waardoor onderwerpen verdeeld worden in ‘topdogs’ en underdogs. Dit is een poging om die zielige, bijna vergeten hondjes uit het asiel te redden.

Socioloog Herman Vuijsje mengde zich in het Yunus-debat. Los van ‘alle ideologische, culturele en religieuze verschillen die er spelen tussen Turkije en Nederland’ formuleerde Vuijsje die ene vraag waar niemand het over had: ‘Is het in het belang van Yunus en andere pleeg- en adoptiekinderen om op te groeien bij twee ouders van hetzelfde geslacht?’ Geen zijpad, maar een fundamentele kwestie – al is de kwestie misschien zo fundamenteel dat je die het liefst eens wilt bespreken als de wereldvrede definitief is uitgebroken. First things first: het geval wil dat er kinderen zijn die opgroeien in een twijfelachtige omgeving waar hun veiligheid niet...