Rouw / Palmens rouwliteratuur

In een e-mail, verstuurd op 1 februari 2011, schetst Connie Palmen aan de drie kinderen van haar een jaar daarvoor overleden partner Hans Mierlo in grote lijnen het boek dat ze aan het schrijven is: ‘Zoals ik jullie heb verteld, werk ik aan een logboek, een gemankeerd soort dagboek waarin ik met de pen op de huid van de pijn zit. Het beslaat het jaar na zijn dood. Het gaat over rouw.’

Over die genreaanduiding ‘logboek’, van oudsher een term uit de scheepvaart, is merkbaar nagedacht. In een logboek staan tot in detail de metingen met de log – inzichtelijk om later de koers te reconstrueren. ‘Je kunt een log hangen in de stroom van het verdriet, de snelheid ervan meten, de diepte ervan peilen.’ Om in die nautische sfeer te blijven: Logboek van een onbarmhartig jaar registreert exact Connie Palmens positie in die oceaan van rouw.

De eerste aantekeningen van haar logboek zijn gedagtekend 28 april 2010, achtenveertig dagen na de dood van Hans van Mierlo (18...