Eenzame strijder

En nu het boek. Wekenlang is het actieverleden van Wijnand Duyvendak uitgemolken, maar de aandacht voor de boodschap die hij in Klimaatactivist in de politiek wilde uitdragen, was minimaal. Jammer, want zijn scherpe kritiek op de prestaties van Balkenende IV vraagt om weerwoord.

Prachtige doelstellingen heeft het kabinet in het klimaatplan ‘Schoon en zuinig’ op papier gezet, vindt Duyvendak. Maar maatregelen nemen die ze dichterbij brengen, ho maar. Balkenende IV legt kolencentrales geen strobreed in de weg, investeert flink in nieuw asfalt en maakt veel te weinig tempo met windparken op zee. Milieuminister Cramer sluit vrijblijvende convenanten met het bedrijfsleven in plaats van verplichtingen op te leggen. Het resultaat is dat de binnenlandse CO₂-uitstoot toeneemt en het aandeel duurzame energie blijft steken op nog geen drie procent.

Aan deze waarheid is met goed fatsoen niet te ontsnappen, denkt Duvyendak. Maar zijn collega-milieuwoordvoerders weten...