De politiek maakt nauwelijks nog woorden vuil aan de groene crisis. Het draait alleen nog om de centen.

Toen eind 2008 de financiële rampspoed de fundamenten onder ons economisch systeem leek weg te slaan, klonk tot vervelens toe de slogan: never waste a good crisis. Autoriteiten uit wetenschap en politiek oordeelden dat al het financiële leed een symptoom was van een dieper liggende crisis, die zijn oorsprong vond in de manier waarop de mensheid de aarde en haar hulpbronnen uitputte.

In verkiezingstijd is die boodschap glad vergeten. ‘Het onderwerp duurzaamheid wordt heel dun besproken. De hele politiek is in een stuip geschoten omdat ze de centen boven water moeten krijgen,’ constateert Pieter Winsemius, voormalig milieuminister voor de VVD. Teleurstelling overheerst ook bij Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, CDA-lid en ijveraar voor een duurzame samenleving: ‘Het is geen issue in de campagne. Het is vooral een budgettaire discussie: wie is het stoerst als...